Informatie culturele ANBI status

Informatie culturele ANBI status

NAAM: Stichting NINA+
CONTACT: info@ninaplus.nl
RSIN/FISCAALNR: 860378512

DOEL: Stichting NINA+ heeft het doel een publiek op een meer invoelbare manier in contact te brengen met kunst door het creëren van cross-over kunstprojecten tussen verschillende kunstdisciplines.

Deze kunstprojecten vertrekken vanuit maatschappelijke vraagstukken en de inhoud is hierin bepalend voor de vorm. Zo werkt Stichting NINA+ op het gebied van; performance, beeldende kunst, grafische vormgeving, literatuur, film, architectuur en theater.

HOOFDLIJN BELEIDSPLAN: In het vertalen van de kloof tussen de mens en de werkelijkheid beginnen de kunstprojecten van NINA+. De wisselwerking tussen de ervaring van de werkelijkheid en het fysieke lichaam is een terugkerend thema. De projecten zijn het resultaat van het ‘her toe eigenen’ van de realiteit. Zo vormt NINA+ ongrijpbare en abstracte gegevens, (emoties, verlies, ziekte, zwanger worden) om tot conceptuele kunstprojecten.

De inhoud van het werk van NINA+ is bepalend voor de uitvoering ervan en de manier van tonen. In het bewegen op nieuw terrein, het leren van een andere ‘taal’, andere codes, komen concepten tot leven en vinden ze hun oorspronkelijke vorm. In de clash tussen kunstdisciplines ontstaat inspiratie en in de rol van outsider kan NINA+ de kunst beter observeren en bevragen. Deze manier van werken noemt NINA+ een gekozen amateurisme. Het is de bevestiging van een werkwijze. Het geeft de vrijheid conventies (zowel die van onszelf als van de toeschouwer) los te laten.

Door banden te smeden tussen kunstdisciplines, instellingen, bedrijven en kunstenaars ambieert NINA+ deze werelden bij elkaar te brengen en een diverse doelgroep te bereiken. Zo gaat NINA+ samenwerkingen aan met o.a. media artists, sound artists, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers en verschillende instellingen zoals ziekenhuizen, winkels en stichtingen. NINA+ heeft de ambitie kunst zichtbaarder te maken in de maatschappij. Niet alleen letterlijk door het meer in de publieke ruimte te plaatsen, maar om het beeld over kunst te veranderen. Kunst is een manier om je tot de wereld te verhouden. NINA+ ziet echter dat het voor velen juist lastig is zich te verhouden tot kunst. Vanwege de universele en breed gedragen thematieken creëert NINA+ een handvat om een publiek mee te nemen in de ervaring van kunst.

BESTUUR: Voorzitter Mari Sanders, regisseur, secretaris Karina Beumer, kunstenares, penningmeester Alexander Mueller, water econoom.

BELONINGSBELEID: Het bestuur ontvangt alleen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

BELEIDSPLAN: Klik hier om het beleidsplan te lezen (PDF).