NINA+


 

‘Kunst biedt ons de ruimte een eigen narratief te vormen en onze trauma’s, en die van de wereld, te verwerken en te vertalen. Door via kunst naar de wereld te kijken, dagen we onszelf uit die wereld te blijven bevragen, onze visies en verwachtingen bij te stellen en leren we focussen op wat er is, in plaats van wat er niet is in het leven.’

ARTIST STATEMENT NINA GOEDEGEBURE


 

STICHTING NINA+
Stichting NINA+, een initiatief van actrice en kunstenares Nina Goedegebure, heeft het doel een publiek een hand te bieden in het verwerken van trauma door ze mee te nemen in een kunstervaring. Dit doet ze door het creëren van crossover kunstprojecten tussen verschillende kunstdisciplines. Deze kunstprojecten vertrekken vanuit maatschappelijke vraagstukken en de inhoud is hierin bepalend voor de vorm. Zo werkt Stichting NINA+ op het gebied van; performance, beeldende kunst, grafische vormgeving, literatuur, film, architectuur en theater. Voor deze kunstprojecten gaat NINA+ samenwerkingen aan met diverse kunstenaars als ook met verschillende instellingen en bedrijven, zoals musea en ziekenhuizen.

SUBJECT OBJECTIn het vertalen van de kloof tussen de mens en de werkelijkheid beginnen de kunstprojecten van NINA+. De wisselwerking tussen de ervaring van de werkelijkheid en het fysieke lichaam is een terugkerend thema. De projecten zijn het resultaat van het ‘her toe eigenen’ van de realiteit. Zo vormt NINA+ ongrijpbare en abstracte gegevens, (emoties, verlies, ziekte, zwanger worden) om tot conceptuele kunstprojecten. Het is de belichaming en visualisatie van een innerlijke bewegingswereld. En dan begint het. Voor het uiteindelijke werk geldt dezelfde kloof tussen subject en object. Het definitieve werk ligt in de internalisatie van de bezoeker.

GEKOZEN AMATEURISMEDe inhoud van het werk van NINA+ is bepalend voor de uitvoering ervan en de manier van tonen. In het bewegen op nieuw terrein, het leren van een andere ‘taal’, andere codes, komen concepten tot leven en vinden ze hun oorspronkelijke vorm. Zo realiseerde NINA+ een performance, een hyperrealistische kunsttour en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van Fertility, een social design voor de poliklinieken fertiliteit. In de clash tussen kunstdisciplines ontstaat inspiratie en in de rol van outsider kan NINA+ de kunst beter observeren en bevragen. Deze manier van werken noemt NINA+ een gekozen amateurisme. Het is de bevestiging van een werkwijze. Het geeft de vrijheid conventies (zowel die van onszelf als van de toeschouwer) los te laten.

DESTRUCTIE IS CREATIE
De ervaring van onze emoties, ons lichaam en onze gedachten voelen privé, maar worden universeel gedragen. Zo creëert NINA+ vanuit persoonlijke verhalen maar functioneert haar werk ook als katalysator voor de verwerking van een groter gedragen geluk of ongeluk.
De kunstprojecten laten zien dat destructie tegelijk creatie is. Het is een vorm van daderschap dat NINA+ wil doorgeven. We hebben de mogelijkheid tot handelen en zijn niet gevangen in de conventies die op ons afkomen. We zijn geen slachtoffers. We kunnen met onze blik en kennis de werkelijkheid veranderen.

CROSSOVER
Door banden te smeden tussen kunstdisciplines, instellingen en bedrijven ambieert NINA+ deze werelden bij elkaar te brengen. NINA+ heeft de ambitie kunst zichtbaarder te maken in de maatschappij. Niet alleen letterlijk door het meer in de publieke ruimte te plaatsen, maar om het beeld over kunst te veranderen. Kunst is een manier om je tot de wereld te verhouden. NINA+ ziet echter dat het voor velen juist lastig is zich te verhouden tot kunst. Vanwege de universele en breed gedragen thematieken creëert NINA+ een handvat om een publiek mee te nemen in de ervaring van kunst.

Op dit moment ligt de focus van NINA+ op de crossover tussen kunst en wetenschap.